GDPR електронен магазин

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН)

Информация за администратора на лични данни

 

ПАРКЕТСЕНС ПРО“ ЕООД

АНАТОЛИЙ МИЛАНОВ

София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 77, 

Студентски комплекс

Интернет страница: https://www.parketpro.bg

Електронна поща: office@parketsense.bg

„Паркетсенс Про“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

           

Част от настоящата Декларация е политиката за бисквитките, която прилагаме при използване на интернет страницата https://www.parketpro.bg.

           

Декларацията за поверителност, адресирана към клиентите на електронния ни магазин, представлява приложение към Декларацията за поверителност на „Паркетсенс Про“ ЕООД.

           

При функционирането на електронния магазин, Дружеството събира и обработва посочените в настоящата декларация лични данни в следните хипотези:

           

  • Управление на взаимоотношенията с клиентите на електронния ни магазин – лични данни, имащи отношение към сключваните договори за продажба на продукти/услуги от разстояние. Личните данни се събират и обработват за целите на сключения договор от разстояние и осъществяване на доставката на артикулите/изпълнение на поръчаната услуга.

            Какви лични данни събираме: За посочената цел събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на регистрираните на платформата потребители и потребителите, които осъществяват поръчки на артикули/услуги като „гост“ или при „бърза поръчка“. В зависимост от статуса на потребителя ¬ регистриран с акаунт на платформата, поръчващ като гост или при бърза поръчка, се събира информация, представляваща лични данни, която се обозначава в съответните полета. Събираните лични данни са: име, адрес за доставка, електронен адрес (E-mail) и телефонен номер.

 

идентифициращи физическите лица (имена, телефонен номер, адрес и имейл) и имената на управителите/представляващите юридическите лица, когато поръчката на продукти/услуги се извършва от юридическо лице.

            На какво основание събираме личните данни: законово основание във връзка с изпълнение на сключените договори за продажба от разстояние на основание Закон за защита на потребителите, Търговския закон, Закон за задълженията и договорите и други.

            С кого споделяме личните данни: достъп до личните данни се предоставя на трети лица, само когато е предвидено в закон, включително и на публичноправни субекти, при условията на задължителност регламентирана в нормативен акт. Предоставяме лични данни – имена, точен адрес и телефонен номер, на куриерската фирма с цел изпращане на поръчаните продукти.

            В какви срокове ще съхраняваме личните данни: в сроковете за изпълнение на договора и в предвидените задължителни срокове в данъчното и счетоводното законодателство.

 

  • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Паркетсенс Про“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни – всеки субект на данни, за когото фирмата събира такива във връзка с посочените в настоящото цели и основания, има право да упражни правата си, регламентирани в Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработваните от дружеството негови лични данни.

            Какви лични данни събираме: За посочената цел събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, идентифициращи физическите лица.

            На какво основание събираме личните данни: законово основание и за целите на упражняваните права.

            С кого споделяме личните данни: могат да бъдат предоставени на трети лица, само в случаите когато е предвидено в закон.

             

 

  • 2. Използване на бисквитки

            Във виртуалното пространство се използват различни идентификатори, от които „бисквитките“ са едни от видовете идентификатори.

            Нашият сайт също използва „бисквитки“ – FacebookPixel, с цел събиране на статистика по отношение на това колко посетители са прегледали електронната ни страница и какви продукти са разгледани.

            Не съхраняваме данни от лог файлове.

            Обработваме данните на клиента и вида, количеството на поръчаните продукти/услуги за целите на сключения договор за продажба от разстояние.

            Декларацията за поверителност се прилага само по отношение на „Паркетсенс Про“ ЕООД и на нашата електронна страница, без да има отношение към други интернет страници. В случаите, при които сме публикували връзки към други електронни страници, различни от нашата, моля да се запознаете със съответната Декларация за поверителност/Политика за поверителност на съответната страница.

 

            Когато сте станали клиент на електронния ни магазин и желаете да упражните Вашите права във връзка с обработването на личните данни, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@parketsense.bg.