Полагане на саморазливна замазка с вкл. пинчета за ниво и грунд

Услугата включва:

1. Оглед и определяне на нивата

2. Грундиране с грунд за замазка PE 260

3. Полагане на самoразливна замазка NC 110

 

Цената е с ДДС