Полагане на груба замазка

Услугата включва:

1. Оглед и определяне на нивата

2 .Труд за полагане на замазка груба SC 961  до 4 см.